vaizdzelis iš mano miegamojo...

Žiūriu pro langą nuo aukštojo Kauno Žaliakalnio. Ne iš garsiosios ,,Brazilkos”, bet gretimame šlaito atragyje prie Klinikų, netoli Eigulių piliakalnio. Nėryje matau tris salas. O kiek jų buvo prieš pusę amžiaus? Ko gero taip pat ne viena. Bet salos buvo vis kitose vietose.  Didžiosios pasislinko žemyn upe. Atsirado naujos. Gal taip ir turi būti: laiko spiralė prineša prie ,,déjà vu’’ (lyg pažįstamo) vaizdo. Nors panorama labai pasikeitusi, bet jei slysi akimis vien upe, juosiančia Senamiestį, grįžti į vaikystę mintimis nesunku.Tai gali, kaip Perkūno oželis palakstyti buvusių salų atabraduose, paieškoti skanumynų praeities smėlynuose ir krisdamas iš padebesių žemyn, pranešti visiems savo uodegos mekenimu apie artėjančią audrą. Įdomus tas smiltelės likimas. Tai sraunumoje, tai gilumoje, tai sėklyje, kietai glaudžiasi šonais su kitomis. Ir kviečiasi prošal lekiančias kitas seses ir jungiasi į kažką, kas prieštarauja upės tėkmei. Taip gimsta Sala.

Gimė 1943.05.29 d. Kaune, mokytojų šeimoje.  Tėvas - Steponavičius Pranas skulptorius – keramikas, Meno mokyklos absolventas ir dėstytojas, motina Steponavičienė Marcija (Švobaitė) - Šiaulių gimnazijos abiturijentė, pradinių klasių mokytoja. Baigė Saulės (9 vid.mok.) gimnaziją 1960m.  1960-1966 m. - KTU (KPI) statybos fakultete pasirinko architektūros specialybėje urbanisto išsilavinimą. Didžiausią įtaką vėliau turėjo urbanistikos meistrai: K.Šešelgis, V.Jurkštas, V.Šeštokas, F.Bielinskis, K.Kaušinis. Savo kūrybą tikrina Jų idėjomis. 1963 m. vedė. Žmona Danguolė Marija Steponavičienė (Vilčinskaitė) - ekonomistė. Vaikai: Dalius ir Aistė. Šeimoje: penki anūkai. 1965 m. pradėjo dirbti Miestprojekte, kur su pertraukomis (dėstė KPI, buvo Kauno miesto vyriausiu architektu), dirbo iki 2004 m. Vėliau iki 2014m. Savivaldybės Įmonėje ,,Kauno planas“. Savo kūryboje sėkmingais laiko: Draugystės parką, Kalniečių III mikrorajoną, Kauno centro planą, Varnių ir Stoties pėsčiųjų tiltus, Požeminę pėsčiujų perėją po Geležinkelio stoties aikšte, Kauno HE rekonstrukciją, Kauno apskrities, rajono ir kai kurių Lietuvos miestelių Bendruosius planus. Veiklą viešojoje erdvėje pradėjo jau studijuojant. Daugumoje tai organizacinė, administracinė, ekspertinė veikla Lietuvos Architektų sąjungoje.  Architektūros riterio ordino kavalierius 2013 m. Gyvenimo moto: miesto raidos spektaklyje įtakoti teisingą jo vyksmą.Stepo salų autorius  architektas urbanistas Alvydas Pranas Steponavičius